Ngày 12/04/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp, xử lý và giải quyết trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Theo đề nghị của Trưởng ban tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 650/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp, xử lý và giải quyết trường hợp công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Quy chế quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và phương thức phối hợp, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, biện pháp phòng ngừa phát sinh khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 650/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835