Ngày 29/03/2023, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 65/QĐ-STP Về việc công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023.
Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 65/QĐ-STP Công bố Mục tiêu chất lượng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước năm 2023 thông qua việc áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 (có mục tiêu chất lượng năm 2023 kèm theo).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 65/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835