Ngày 21/04/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân là người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua- khen thưởng, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân là người dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 (có danh sách kèm theo). Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Thi đua- khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và các cá nhân có tên tại Quyết định chịu trách nhiệm thi hành.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 631/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835