Ngày 28/03/2023, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 63/QĐ-STP Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp.
Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 63/QĐ-STP Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Các ông (bà) Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 63/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835