Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2027.
Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 – 2027 gồm 345 người (có Danh sách kèm theo). Các ông (bà) có tên trong Danh sách nêu trên được hưởng các chế độ, chính sách và thực hiện nghĩa vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định hiện hành.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 51/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835