Ngày 27/03/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 469/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tổ chức các Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số, người có uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm năm 2023. UBND các huyện tổ chức Đoàn tham quan ngoài tỉnh gửi văn bản đề nghị Ban Dân tộc liên hệ với Ban Dân tộc tỉnh đến thăm, làm việc để được hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ Đoàn, trước 20 ngày dự kiến tổ chức Đoàn.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 469/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835