Ngày 07/03/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 395/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835