Ngày 02/03/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Xét đề nghị của UBND huyện Hớn Quản, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản được Đại hội đại biểu Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua ngày 29/12/2021. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 373/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835