Ngày 15/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Xét đề nghị của Trưởng Ban dân tộc tỉnh, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này quy định thực hiện chính sách hỗ trợ cho sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835