Ngày 03/03/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc khen thưởng tổng kết công tác năm 2022 cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Dân tộc tỉnh.
Theo đề nghị của Trưởng ban thi đua- Khen thưởng, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 336/QĐ-UBND tặng thưởng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 02 tập thể là Văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước và Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước. Đồng thời tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước và ông Châu Minh Hoàng, chánh văn phòng, Ban dân tộc tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 336/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835