Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND Giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cho các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện. Căn cứ kế hoạch được giao UBND các cấp trình HĐND cùng cấp thông qua và triển khai thực hiện..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 3283/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835