Ngày 27/02/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 đối với Ban Dân tộc.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND tạm giao biên chế công chức và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2023 đối với Ban Dân tộc với biên chế công chức là 16 biên chế và chỉ tiêu lao động Hợp đồng là 04 chỉ tiêu.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 300/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835