Ngày 27/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh và Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện.
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh và Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện. Quyết định này thay thế Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 244/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835