Ngày 21/02/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1).
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 1) là 177.554 triệu đồng trong đó: ngân sách trung ương là 161.336 triệu đồng, ngân sách địa phương là 16.218 triệu đồng cho các đơn vị thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 212/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835