Ngày 12/10/2023, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 212/QĐ-STP V/v xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Lê Duy Phúc Hải.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục & Bổ trợ tư pháp, Sở tư Pháp tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 212/QĐ-STP xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của ông Lê Duy Phúc Hải.
– Sinh ngày: 10/3/1976.
– Căn cước công dân số: 070068002278, cấp ngày 17/02/2023.
– Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số: 3434/QĐ-BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
– Thẻ công chứng viên số: 332/CCV, do Sở Tư pháp cấp ngày 11/7/2023.
– Lý do thu hồi: Công chứng viên Lê Duy Phúc Hải chấm dứt hợp danh, xóa đăng ký hành nghề tại Văn phòng công chứng Nguyễn Đức Hoàng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 212/QĐ-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835