Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1).
Theo đề nghị của Sở Tài Chính, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 (đợt 1) cho các địa phương, đơn vị với số tiền là 41.260 triệu đồng..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 2073/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835