Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1887/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1887/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến 2045. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1887/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835