Ngày 28/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số, Trang thông tin điện tử cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số cơ quan nhà nước tỉnh Bình Phước.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1787/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835