Ngày 23/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2022.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1759/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2022 là 172.060 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 156.060 triệu đồng, ngân sách địa phương 16.000 triệu đồng cho các đơn vị thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1759/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835