Ngày 08/02/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 173/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835