Ngày 09/03/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/03/2023 và thay thế Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 07/09/2015.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835