Ngày 14/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND Quyết định Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1682/QĐ-UBND Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 62 dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030 với 23 tỷ 530 triệu USD. Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các cấp tổ chức triển khai thực hiện xúc tiến, kêu gọi vốn đầu tư theo quy định.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1682/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835