Ngày 25/08/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND Quyết định Công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước .
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1381/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835