Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác Dân tộc năm 2022.
Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBND Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác dân tộc năm 2022 và phụ lục nhiệm vụ công tác của Ban Dân tộc năm 2022.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện theo Kế hoạch đã được thông qua.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 137/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835