Ngày 28/07/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025.
Theo đề nghị của Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025. Các Sở ban ngành căn cứ vào chức năng quản lý nhà nước và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1361/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835