Ngày 22/08/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND Quyết định Công bố chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND Công bố kèm theo Quyết định này Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Công Thương trên địa tỉnh Bình Phước. (Phụ lục kèm theo).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1344/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835