Ngày 03/07/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 (đợt 1)..
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2023 (đợt 1) cho các địa phương với số tiền là 13.088.000.000 đồng (Mười ba tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1092/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835