Ngày 21/06/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND Quyết định về việc kế hoạch điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1014/QĐ-UBND giao kế hoạch điều chỉnh vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 là 180.194 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 163.736 triệu đồng, ngân sách địa phương 16.458 triệu đồng cho các đơn vị thực hiện (có biểu chi tiết kèm theo).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1014/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835