Ngày 21/06/2023, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS năm 2023 (đợt 1).
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1013/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS năm 2023 (đợt 1) là 16.035 triệu đồng cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện (Có biểu chi tiết kèm theo).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1013/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835