Ngày 30/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1010/QĐ-UBND thành lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Phước nhằm mục đích hỗ trợ trực tiếp cho người có công, thân nhân người có công và hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ và Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 1010/QĐ-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835