Ngày 18/01/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước Ban hành Quyết định số 03/QĐ-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 03/QĐ-SLĐTBXH Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo Kế hoạch đã được thông qua.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Quyết định số 03/QĐ-SLĐTBXH dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835