Ngày 10/03/2023, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 349/SLĐTBXH-VP về việc Cập nhật, xác thực thông tin và tổ chức triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.
Căn cứ Công văn số 579/UBND-KGVX ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 349/SLĐTBXH-VP đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, xác thực thông tin về tài khoản ban đầu của các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (gồm đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội) theo mẫu biểu đính kèm công văn này.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 349/SLĐTBXH-VP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835