Ngày 02/11/2023, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 2402/SLĐTBXH-VP về việc Hỗ trợ triển khai thực hiện công tác chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.
Căn cứ Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước Ban hành Công văn số 2402/SLĐTBXH-VP đề nghị Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước quan tâm có văn bản chỉ đạo các ngân hàng thực hiện miễn các khoản phí cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội và mở thêm các cây ATM tại vùng sâu, vùng xa để thuận tiện cho đối tượng giao dịch nhằm giúp cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội bớt khó khăn, có điều kiện tiếp cận, sử dụng các tiện ích thông qua dịch vụ ngân hàng, đồng thời giúp địa phương kịp hoàn thành kế hoạch thực hiện Đề án 06.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 2402/SLĐTBXH-VP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835