Hiện nay, những sản phẩm về trí tuệ không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam nói chung, người dân Bình Phước nói riêng. Các loại sản phẩm trí tuệ phổ biến có thể kể đến như: nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế…Tuy nhiên, việc đăng ký sở hữu những sản phẩm này lại không hề đơn giản khi có đến 80% doanh nghiệp, cá nhân bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối đơn đăng ký quyền sở hữu.

Hiện nay, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định các chủ thể có quyền khiếu nại và yêu cầu giải quyết khiếu nại về việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng trên thực tế việc tiếp cận pháp luật và thực hiện quyền khiếu nại sở hữu trí tuệ vẫn còn hạn chế. Thấu hiểu được điều đó, công ty luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước xin cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn hỗ trợ khiếu nại về sở hữu trí tuệ tới quý khách hàng.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.
 • Luật Khiếu nại năm 2011.
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.
 • Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ khoa học và Công nghệ.

1. Khiếu nại sở hữu trí tuệ là gì?

Khiếu nại sở hữu trí tuệ là người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu trí tuệ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ ban hành thì có  quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan.

Các thông báo, quyết định có thể bị khiếu nại như: Thông báo từ chối tiếp nhận đơn,  Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối chấp nhận đơn, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, Quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ…

Quyền khiếu nại chỉ được thực hiện trong thời hiệu sau đây:

 • Thời hiệu khiếu nại lần đầu là chín mươi ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp.
 • Thời hiệu khiếu nại lần thứ hai là ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

2.1 Hồ sơ, tài liệu khiếu nại

Theo quy định tại Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN thì đơn khiếu nại phải đề cập đến một quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại. Một đơn khiếu nại cũng có thể đề cập đến nhiều quyết định hoặc thông báo nếu có cùng một nội dung và lý do khiếu nại, với điều kiện người khiếu nại phải nộp phí khiếu nại theo quy định đối với từng quyết định và thông báo bị khiếu nại.

Tổ chức, cá nhân khiếu nại cần nộp hồ sơ, tài liệu gồm:

 • Tờ khai khiếu nại.
 • Văn bản giải trình khiếu nại và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại.
 • Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ.
 • Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần thứ nhất (đối với khiếu nại lần thứ hai).
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện)
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến khiếu nại theo quy định.

2.2. Trình tự giải quyết khiếu nại

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc sở hữu công nghiệp theo trình tự sau:

 • Bước 01: Tiếp nhận hồ sơ của chủ thể khiếu nại. Chủ thể khiếu nại có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn phòng đại diện của Cục sở hữu trí tuệ.
 • Bước 02: Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo thụ lý đơn hoặc không thụ lý đơn khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.
 • Bước 03: Tiến hành giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

2.3. Thời hạn giải quyết khiếu nại

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

3. Dịch vụ của công ty Vạn Phúc tỉnh Bình Phước về khiếu nại sở hữu trí tuệ

Công ty Luật Vạn Phúc tỉnh Bình Phước với đội ngũ Luật Sư Bình Phước chuyên hỗ trợ những dịch vụ pháp lý về khiếu nại sở hữu trí tuệ như sau:

 • Tư vấn cụ thể về đối tượng, nội dung vụ việc khiếu nại.
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ khiếu nại cho khách hàng.
 • Hướng dẫn quy trình, thủ tục khiếu nại trong trường hợp cụ thể của khách hàng.
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục khiếu nại theo yêu cầu.
 • Phối hợp với khách hàng theo dõi quy trình xử lý đơn khiếu nại.
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *