Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 9/KH-UBND Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 9/KH-UBND đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2021 trên địa bàn tỉnh và đề ra kế hoạch thực hiện trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025. Kế hoạch số 9/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “trồng một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 9/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835