Ngày 07/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 5/KH-UBND Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 5/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm triển khai các giải pháp , hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về nhận thức, thúc đẩy tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 5/KH-UBND dưới đây:

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835