Ngày 01/02/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, giải pháp, tiêu chuẩn, đối tượng, hình thức, hồ sơ và thủ tục khen thưởng và tổ chức thực hiện nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 30/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835