Ngày 08/09/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND Kế hoạch triển khai Đề án chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng sa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thực hiện Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2021 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của địa phương thông qua Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng sa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 291/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835