Ngày 05/10/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước năm 2022.
Theo đề nghị của Ban Dân tộc, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 284/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, thời gian, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm Nâng cao nhận thức của người dân ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống của mỗi người dân nói riêng và đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nói chung đồng thời Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 284/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835