Ngày 22/07/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND Kế hoạch Triển khai nền tảng học trực tuyến mở đại trà phổ cập về kỹ năng số trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm của lãnh đạo cấp xã, cán bộ, công chức viên chức, người lao động hiểu rõ khái niệm cơ bản về chuyển đổi số để thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, phát triển Kinh tế số và Xã hội số tại địa phương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 217/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835