Ngày 02/06/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025”.
Căn cứ Nghị Quyết số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND quy định cụ thể mục tiêu, phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện, nội dung, nhu cầu vốn, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, xây dựng nông thôn mới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 174/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835