Ngày 25/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Sở Công Thương, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, định hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, đáp ứng đúng và đầy đủ yêu cầu, quan điểm, mục tiêu, định hướng chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 160/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835