Ngày 17/01/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022.
Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phục hồi, tái thiết sau thiên tai nhằm ổn định đời sống sản xuất của nhân dân, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị tổ chức cụ thể để có thể thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 16/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835