Ngày 25/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: “Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm tạo tổ chức triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1660/QĐ-TTg.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 159/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835