Ngày 25/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND Kế hoạch Triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025.
Căn cứ Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng an toàn, lành mạnh, bảo đảm công bằng xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 158/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835