Ngày 09/05/2022, UBND tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND Kế hoạch triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, kinh phí, tiến độ và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số làm cơ sở đánh giá, đề xuất triển khai diện rộng trên địa bàn tỉnh và mở rộng ứng dụng, khai thác dữ liệu địa chỉ số trong các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 131/KH-UBND dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835