Ngày 11/01/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP về việc Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp.
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Sở Tư pháp được giao theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh, đồng thời tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác tư pháp, công tác cải cách tư pháp năm 2022, tạo tiền đề cho năm 2023 và những năm tiếp theo.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 06/KH-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835