Ngày 02/02/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STP quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung, kinh phí và tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 11/01/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2023..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 06/KH-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835