Ngày 21/01/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 05/KH-STP Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 của Sở Tư pháp.
Căn cứ Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 05/KH-STP quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp; những thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, những thủ tục hành chính còn mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 05/KH-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835