Ngày 16/01/2023, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 03/KH-STP Kế hoạch Triển khai thực hiện năm An toàn giao thông 2023 của Sở Tư pháp.
Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước Ban hành Kế hoạch số 03/KH-STP quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp và người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Tư pháp và người dân trên địa bàn tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 03/KH-STP dưới đây:

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835